Bizim Köyün Hasan’ı

Orta boylarda, boynu boğazı birleşmiş halde, oldukça besili cüssesiyle deliliğinin yaydığı korkuyu birkaç katlayacak bir görüntü sergiliyordu. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gücü kuvvete sahipti. Deli Musa’nın sırtı denize doğruydu. Deli Musa dedimse, öyle gerçek deli sayılmaz aslında. Sadece sağır ve dilsizdir. Oldukça becerikli, sabırlı ve saygılı delikanlıdır ve bizim yaptığımız Devamı…

Okuma Üzerine Notlar

Henüz bebeklik dönemini yaşarken ve okumayı yazmayı öğrenmeden, yazılanlara çizilenlere karşı arsız bir ilgi başlamışsa, normal okurluk çizgisini çoktan geçmişsiniz demektir. Orayı burayı çiziktirerek karıştırmaktan zevk alan bebekler, büyük olasılıkla bıkıp usanmayacak potansiyel okurlardır. Genel olarak eğilimler, yetenekler ve beceriler çocukluk döneminde belirmeye başlar. Ailenin ve eğitimin katkısıyla bu belirtiler Devamı…

Postmodernizm Yada Ezberbozumu

          Postmodernizm yakın geçmişimiz ve bugünümüzde oldukça sık kullandığımız kavramlardan. Hemen hemen hayatımızın her alanında yakıcı biçimde kullanılacağı da kaçınılmaz görünüyor. Kavramın ne anlattığı konusunda uzun araştırmalar yaptım.  AnaBritannica başta olmak üzere basılı ansiklopedi, sözlük, internet verileri ne varsa evire çevire okudum. Gündelik yazılarda ve konuşmalarda postmodernizmi kim ne için, Devamı…

Sokrates Neden Yazmadı

Geçenlerde bir vakıfta “felsefe konuşmaları” yapmam önerildi. Kabul edip hazırlıklara başladım. İlk olarak Sokrates’ten başlamaya karar verdim. O günler yazdığım öyküler için bazı yayın evlerinin kapısını çalıp umutsuzca geri döndükçe, ürettiklerinin basılı duruma getirilememesinin verdiği acıyı ve şaşkınlığı yaşıyordum. Kendimle Sokrates arasında paralellik kurdum hemen. Sokrates neden yazılı belge bırakmamış, Devamı…

İnsanlığın Ütopyası “Objektiflik”

Hemen hemen herkes sözüne güvenilsin, tarafsız kişiliği ile tanınsın, bilinsin, öne çıksın ister. Böylesi kişilikler değerlendirmelerinin yansız, duygusallıktan uzak, akla gelecek bütün dış etkilere kapalı olduğunu vurgular; kendisinin “objektif” olduğunu iddia eder. Oysa insanın bilgisi sınırlıdır, görgüsü çevresi kadardır, siyasi görüşünün etkisi altındadır, yaşadığı coğrafyanın kültürüyle donanmıştır, zeka yapısı keza Devamı…

Ortak Hikâyelerdir Evlilikleri Kurtaran

İki ayrı karakter taşıyan, farklı kültürlerden gelen, farklı hayalleri, beklentileri, eğilimleri, hedefleri ve yaşamakta olan erkek ve kadın evlenip “Aile” olurlar. Evlilik öncesi zamanlar, evlilik sonrası zamanlarla kıyaslanamaz. Saatlerle sınırlı, ortak sorunlardan sınırlı konular geçerken buluşmalar; sınırsız zaman ve önceden kestirilemeyen sınırsız sorunla yüz yüze getirir evlilik günleri. Buluşmalarda “hadi, Devamı…

“ÇİN – Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri”

        Sadece öğrenen değil; öğrenmeyi de öğrenen, öğrendiğini kritik eden, öğrenme eyleminden zevk alan, sürekli yeniden öğrenme arayışında olarak yaşayan varlıklarız. Öğrenmenin en kestirme ve kolay yolu raflarda hazır bulduğunuz kitapları okumaktan geçer.           Okudukça ne kadar az bildiğimi anlıyor, her okumayla yeni kaynaklara itiliyorum. İki cümle kurmak, birkaç satır Devamı…

Covid-19 Sonrası Dünya Beklentilerimiz

Musibet­-Nasihat deyiminden bakarsak dünyaya, her etkili olaydan sonra insanlığın değişeceğini varsayarız. İlerlemeci görüşle baktığımızda beklentinin doğru sonuç vermesi normaldir. Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve Sovyet Rusya’nın dönüşümüyle başlayan tarihsel süreçte, Perestroyka ve Glastnost kavramları dilimize girdi, gündemimizi işgal etti. Kapalı Sovyet rejimi açılıma geçecek ve yeniden yapılandırılacaktı. Kavramların etkisi sadece Rusya Devamı…

RSS
Follow by Email
Instagram