Postmodernizm Yada Ezberbozumu

Murat Mehmet Uğurlu tarafından tarihinde yayınlandı

482 views

          Postmodernizm yakın geçmişimiz ve bugünümüzde oldukça sık kullandığımız kavramlardan. Hemen hemen hayatımızın her alanında yakıcı biçimde kullanılacağı da kaçınılmaz görünüyor. Kavramın ne anlattığı konusunda uzun araştırmalar yaptım.  AnaBritannica başta olmak üzere basılı ansiklopedi, sözlük, internet verileri ne varsa evire çevire okudum. Gündelik yazılarda ve konuşmalarda postmodernizmi kim ne için, nasıl kullanır anlamaya, anlamlandırmaya çalıştım.

Kim ne dedi, hangi kaynakta ne yazıyor uzun uzun yazmadan bendeki karşılığını anlatmaya çalışacağım.

Postmodernizm gündelik hayatımızın parçası olup, dillere pelesenk edildiği dönemdeki düşünce yapısı, davranış biçimleri postmodernizmi doğru okumamıza yardımcı olacaktır kanısındayım.

Dönem itibariyle geçmişte yaşananların, düşünce ve düşünme biçimlerinin hayatı anlamaya ve açıklamaya yetmediği fark edildi. Ezberlerin işe yaramadığı, hiçbir soruna çözüm üretmediği görüldü. Tıpkı Descartes gibi önce ezberlerden şüphe duymakla başladı her şey. Yeni sözler keşfedilmeli, farklı analizlerle devam edilmeliydi yolculuğa. Siyasi yelpazede kimse halini tanımlayamıyor; kimse teorisinden, postulasından, çıkarımlarından, serüvenlerinden emin değildi. Arayış başat sorundu. Adeta bulanık suda balık avlanıyordu. Aslında her kesimde büyük hayal kırıklığı yaşanıyordu. Tanıdık, bildik kavramlar sis bulutu içinde kalmış yeniden şekilleneme ihtiyacıyla çırpınıyorlardı. Kavram kargaşasından öte kavramların yeniden içinin doldurulması gerekiyordu. İnsanlığın yeni bir dil yaratmasından öte yeni hayat tarzına geçişin formülü aranıyordu.

Yelpazenin kahir ekseriyeti hemen hemen aynı kavramlarda asgari müştereki yakalamıştı. Süleyman Demirel, “kendim için demokrasi istiyorsam namerdim” diyordu örneğin. Nerdeyse düşünce farkı kalmamıştı önemli çoğunluk arasında. Ancak hayat bu kadarına evet demiyordu. Çünkü yelpaze vardı, tüm gerçekliğiyle açık seçik inkâr edilemez netlikte ortada duruyordu ve her şeye rağmen inkârı, yok sayılması imkânsızdı. İşte bu arayış sürecinde yaşanan bulanık döneme, bilinen ezberlerin hayatı açıklamaya yetmediği, ezberlerin bozulduğu, hayata uygun söylemlerin bulunması için yaşanan yazılı sözlü çabaların hala devam ettiği durumu açıklayan kavrama Postmodernizm denildi. (/Yada, Aziz Nesin bitişik kullanmayı önerdiği için …)

Murat Mehmet Uğurlu

Kategoriler: Felsefe

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Instagram